Heerlijk genieten

Proef de sfeer van gastvrij Hoge Hexel op een toplocatie!

In opdracht van de Stichting is door "Monumentenwacht" in januari 2003 een inspectierapport van de oude schaapskooi opgesteld. Uit dit rapport bleek dat de onderhoudstoestand van de Schaapskooi erg slecht was.
Door de "Monumentenwacht" werd geadviseerd om de schaapskooi geheel te demonteren en met zoveel mogelijk hergebruik van materialen opnieuw op te bouwen.

Hierop heeft de Stichting contact gelegd met het Ribo (Stichting Scholing Restauratie en Innovatie in de Bouw in Overijssel). Architect Kleisen uit Almelo, die ervaring heeft met dergelijke projecten, is vervolgens de opdracht gegeven een bouwtekening met werkomschrijving en begroting te maken.

In september 2003 zijn de benodigde aanvragen bij de Gemeente Wierden en de Provincie Overijssel ingediend. Alle vergunningen en subsidie-toekenningen waren in februari 2004 rond, waarna aan de gezamenlijke Hexelse bouwaannemers Bloemendal en Jannink de opdracht tot herbouw van de schaapskooi kon worden verleend.

Naast het herstel als Rijksmonument is het schaapskooi ingericht als tourist-informatie-punt en geschikt gemaakt voor multifunctioneel gebruik.
Het achterste deel blijft voor de schapen die natuurlijk onlosmakelijk met de schaapskooi verbonden blijven en hierin hun onderdak houden. Hiervoor is in de schaapskooi een scheidingswand met ramen geplaatst zodat de schapen geen overlast ondervinden van de aanwezige mensen en de mensen niet van de schapen. Verder is de ruimte voorzien van de voorzieningen, zoals toilet en keukenblok, geïsoleerde vloer, verwarming etc.

lpluslogo

Door deze voorzieningen kan de schaapskooi voor meerdere doeleinden worden gebruikt. Te denken valt aan voorlichtingsavonden, vergaderruimte, (permanente) expositieruimte, educatieve ruimte, demonstraties van bijvoorbeeld “oude ambachten”, etc.

Dit zijn gedachten als mogelijkheden voor de toekomst. Voorop staat dat het historische dorpsgezicht gehandhaafd blijft.

 

 

Skoap'nskot

Stichting Cultureel Erfgoed Hoge Hexel

Piksenweg 6b - Hoge Hexel 
Riet Eshuis, Jan Tempert, Wim Arends
en Jan Geerdink.

info@schaapskooihogehexel.nl